www.cromoserroneos.com
Errades i variants de cromos de futbol
Errores y variantes de cromos de fútbol
Pàgina dedicada a les fitxes no catalogades de Mundicromo (errades, fitxes amb més d'una versió i fitxes publicitàries).
Página dedicada a las fichas no catalogadas de Mundicromo (errores, fichas con más de una versión y fichas publicitarias).
Si ets un aficionat als col·leccionisme dels cromos de futbol o tens cusiositat per aquest món no d'eixes de navegar per les nostres pàgines.
Si eres un aficionado al coleccionismo de los cromos de fútbol o tienes curiosidad por este mundo no dejes de navegar por nuestras páginas.
ENTRA
ENTRA